TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA

WAŻNE INFORMACJE 
UCHO
WYJAZD DO TEATRU DZIECI ZAGŁĘCIA W BĘDZINIE 
19 stycznia, PIĄTEK

W TYM DNIU ŚNIADANIE BĘDZIE O 8.15
WYJZAD AUTOKAREM O 9.00