IV GRUPA 6- latki


Starszacy, to są dzieci z tej gromadki, co wierszyki recytują i piosenki wyśpiewują. Ładnie prace wykonują, rysują i malują.

IV Grupa 6 latki
Grupą opiekuje się:
Wychowawca: mgr Monika Karlik
Wychowawca : mgr Joanna Stasiczek 


e-mail do wychowawcy:
monikaa.karlik1@gmail.com
joanna.stasiczek@gmail.com