IV GRUPA 6 latki

Starszacy, to są dzieci z tej gromadki, co wierszyki recytują i piosenki wyśpiewują. Ładnie prace wykonują, rysują i malują.

IV Grupa 6 latki
Grupą opiekuje się:
Wychowawca: mgr Grażyna Hanc - Demczyszyn