III GRUPA 5 latki


My przedszkolacy razem z naszą panią pilnie się uczymy. Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.

III Grupa 5 latki
Grupą opiekuje się:
Wychowawca: mgr Grażyna Białasik 
Wychowawca: mgr Natalia Krajuszek 


e-mail do wychowawcy:
grazyna.bialasik@onet.pl