I GRUPA 3 latki

Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada, idzie do przedszkola Maluszków gromada. Tupią małe nóżki tupu tupu tup.
Raźno do przedszkola idzie mały zuch.

I Grupa 3 latki
Grupą opiekują się:
Dyrektor:
mgr Gabriela Balwierz
Wychowawca: mgr Magdalena Kajdana 
Pomoc wychowawcy: Jolanta Kawka

e-mail do wychowawcy: