Nasze Przedszkole

Nasze przedszkole mieści się w Brzozowicach, nieopodal Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12 w Piekarach Śląskich. W dwupiętrowym budynku znajdują się 4, odnowione w 2020 roku, sale do zajęć. W placówce mogą działać więc 4 oddziały, w każdym po 25 dzieci. Kolorowe i pięknie umeblowane pomieszczenia oraz wiele zabawek i pomocy dydaktycznych pozwalają na spędzanie czasu w miłej, przyjaznej i twórczej atmosferze. W przedszkolu poza zajęciami dziennymi z wychowawcami poszczególnych grup prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i  religii oraz zajęcia z logopedą i psychologiem. 


MISJA PRZEDSZKOLA
 • W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju.
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 • W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych.
 • Przedszkole wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności. Jest innowacyjna i twórcza.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO.
 • Przedszkole wyposażone jest w pomoce dydaktyczne, oddziałujące na wyobraźnię, rozwijające twórcze myślenie dzieci.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie.
W NASZYM PRZEDSZKOLU:
 • preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi,
 • dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy optymalny rozwój w oparciu o tworzone przez nas indywidualne programy terapeutyczne,
 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • posiadamy wygodne, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale zabaw, duży plac zabaw;
 • organizujemy wiele atrakcji,
 • zapewniamy uczestnictwo w spektaklach teatralnych i koncertach.