Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Dotyczy informacji o rekrutacji

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpoczyna się 4 marca 2024 r. od godz. 08:00. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego VULCAN – nabór do przedszkoli.

System będzie uruchomiony od godz. 08:00 w dniu 4 marca 2024 r. do godziny 12:00 w dniu 18 marca 2024 r. W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

http://www.piekaryslaskie.przedszkola.vnabor.pl

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Rodzice/prawni opiekunowie składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, tj. od 19 lutego do 27 lutego 2024 roku deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w formie papierowej. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. Po złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – dane dziecka zostaną wprowadzone do systemu informatycznego, który automatycznie zablokuje możliwość udziału dziecka w procesie rekrutacyjnym.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy w terminie do 15 września 2024 r. W przypadku, gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru znajdą Państwo w załączonym poniżej pliku PDF do pobrania w linku. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z nim. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym przedszkolem.


https://drive.google.com/file/d/1n9b7JFcSemv4k1oK4CfogrisPBCfyxgR/view?usp=drive_link