Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 11

z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Makowskiego 10 , kod pocztowy 41-947, adres e-mail: mp11@piekary.pl, tel. 32 736 28 48 . 


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO
na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych
z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu edukacyjnego


Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Leszek Proszowski


adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl , tel. 32 3314808, 502639006 . 


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo
do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.


Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wycofanie zgody będzie skutkować zaprzestaniem dalszego przetwarzania, natomiast nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.